Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Категория: Академична и учебна

До момента взаимодействията между нагрятото изделие, охлаждащата среда и средството за закаляване

Още

Разработката “Логически основи на методиката на обучение по математика” притежава теоретико-методологическа и

Още

Ръководството е помагало при провеждане на лабораторни упражнения по дисциплината „Осветителна

Още

В настоящата монография се представя и дискутира съвременното разбиране за планиране, организиране и

Още

Учебникът по „Управление на операциите” е предназначен за студенти от специалността „Стопанско

Още

Учебникът “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” е разработен от проф. дтн Николай Найденов, преподавател във 

Още