Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Категория: Академична и учебна

Учебникът е предназначен да даде основни теоретични и практико-приложни знания по дисциплината „Банково дело” на студентите от

Още

Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция
“Устойчиво развитие и управленски

Още

The Test Book contains 10 tests, called Test Yourself, following the topics of theoretical training modules, included in the

Още

The VETWOOD project is designed to respond to the urgent vocational Еnglish training needs of our contemporary society by matching

Още

Написването на настоящия труд е дело на екип от Изследователската база по геотехника при Геологическия институт на БАН.

Още

Настоящата разработка има за цел да подпомогне формирането на знания с практическа насоченост за

Още