Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Категория: Проза

Панаит Истрати (1884–1935) е белетрист, журналист, публицист, писал на френски и на румънски език.
Открит от Ромен Ролан

Още

На българската аудитория Стриндберг е познат предимно като драматург. Личността и творчеството му и до днес са предмет на

Още

Младен Ломпар е роден през 1944 г. в Цетине, Черна гора. Завършил е Философския факултет на Белградския университет.

Още

МИРЧА ЕЛИАДЕ (1907 – 1986), големият философ, историк на религиите, ориенталист и

Още

Мирча Елиаде е сред значимите за културата на нашето време творци, определили нейния облик. Голяма е

Още

В “Градината на учителя” (1974) един учител, Ян Помер, обработва градината си и възпитава своите

Още