Меню Затваряне

Категория: Листов офсетов печат

Листов офсетов печат

Листов офсетов печат
  • Печат върху различни хартии и картони;
  • Печат с номерация върху химизирани, офсетови или вестникарски хартии.

Листовият офсетов печат дава възможност да се използва разнобразие от хартии и картони за печат. Той е рентабилен при големи тиражи.

Листов офсетов печат

Листов офсетов печат
  • Печат върху различни хартии и картони;
  • Печат с номерация върху химизирани, офсетови или вестникарски хартии.

Листовият офсетов печат дава възможност да се използва разнобразие от хартии и картони за печат. Той е рентабилен при големи тиражи.