Меню Затваряне

Автоматизирано електрозадвижване

Настоящият учебник е предназначен основно като базово помагало в обучението на студентите от специалност Електроника по едноименната дисциплина в магистърския курс,като може да бъде използвано и от студенти, спец. “Автоматика и Мехатроника” по сходните дисциплини.
Освен при обучението на студенти, настоящото помагало може да се използва при квалификация и преквалификация на кадри от производството, занимаващи се с поддръжка и експлоатация на електромеханични устройства – мехатроници, енергетици, КиП и А, проектанти, дипломанти, докторанти и др.

Автоматизирано електрозадвижване
Венелин Яков

ISBN 978-954-337-138-9

Обем: 152 стр.
Формат: 16/60х90