Меню Затваряне

Анализ на финансовата дейност на банките в условията на криза

Монографията „Анализ на финансовата дейност на банките в условията на криза” е предназначена за широк кръг читатели – студенти, докторанти и преподаватели, както и за всички останали заинтересовани специалисти, които желаят да повишат своята квалификация и да актуализират своите познания в областта на банковото дело, банковия мениджмънт и банковия анализ.

В нея са включени множество таблици, фигури и практически примери, като целта е научните работници, банковите мениджъри и финансовите анализатори да допълнят и обогатят познанията си по изследваната проблематика в теоретичен и практико-приложен аспект.

Анализ на финансовата дейност
на банките в условията на криза

Бисер КръстевISBN 978-954-337-151-8Обем: 134 стр.
Формат: 16/60х84