Меню Затваряне

Банково дело

Учебникът е предназначен да даде основни теоретични и практико-приложни знания по дисциплината „Банково дело” на студентите от редовна, задочна и дистанционна форма на обучение във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, както и за всички интересуващи се от проблемите на централното и търговското банкерство. Целта е да се подпомогнат студентите в усвояването на основните категории, процеси и институции в областта на банковото дело. Стремежът е теоретичните знания да бъдат подкрепени с практически примери, казуси, задачи и документи с цел приложение на дидактическите принципи за научност, достъпност и нагледност при изучаването на материала и постепенното придобиване на практически умения.

Банково дело
Колектив
ISBN 978-954-337-136-5
Обем: 292 стр.
Формат: 16/70×100