Меню Затваряне

Вселената в мен

Сред многобройните имена на автори в жанра хайку срещаме и името на Виктория Кабаделова, лекар по професия, но с отношение не само към физическото и прагматичното, но и към духовното, към проявленията на красотата във всичките й измерения.Нейни стихове са превеждани на английски, сръбски и македонски. Сега се представя пред читателите с нова книга – “Вселената в мен”. Макар и скромна по обем, тази книга е наситена с интересни хрумвания, което разширява нейното въздействие върху читателя. Защото дори когато думите в отделната миниатюра са изчерпани, смисълът и одухотвореността продължават да живеят в нас. Най-добрите попадения са там, където отделното тристишие се идентифицира с някакъв образ: военното гробище са строени кръстове; кола и вятър – кой кого ще надмине; дете изгребва морето с кофичка; улицата е копие в сърцето на града; капки дъжд по лицето – мокра целувка; по екрана на телевизора – кървави следи от екшъна и т.н. Тези сполучливи хрумвания ми припомнят, че всъщност “хай-ку” в превод означава “игра+стих”. В книгата попадаме и на по-рационални, “разказани” тристишия.

Вселената в мен
Виктория Кабаделова
ISBN 954-337-016-8; 978-954-337-016-0
Двуезична,
Обем: 32 стр.
Формат: 16/60/84