Меню Затваряне

Възрожденското читалище Зора в Русе

Книгата представлява задълбочено изследване на Веселина Антонова за дейността на русенското читалище “Зора”. Богатите документални извори представят организационните инициативи на вече утвърдения в общонационален план лидер и пръв председател на читалище “Зора” – Драган Цанков. Те показват как са финансирани ранните му инициативи, как са подредени и обзаведени помещенията, както и информация за първите балове, организирани от читалището в Русе – ясен знак за навлизането на европейските битови практики и публични ритуали в крайдунаския град още през 1867 и 1868 г. представеният документален материал създава условия да се направят и някои по-специфични разрези на българското русенско общество от последното предосвобожденско десетилетие.

Възрожденското читалище “Зора” в Русе
Веселина Антонова

ISBN 978-954-337-112-9
Обем: 256 стр.
Формат: 16/60х84