Меню Затваряне

Градина на музите

Василен Васев е критик, историк и теоретик на театъра, доктор на изкуствознанието. Завършил Филологическия факултет на СУ и театрознание във ВИТИЗ – София. Работил като драматург, зав. лит. бюро в различни наши театри. Автор на книги, изслед¬вания и статии, публикувал е в руски, латишки, украински, полски, грузински, румънски издания. Член на Международната Академия на Изкуствата – Париж.
Тази книга проследява и осветлява важни моменти от изграждането и съзряването на русенското театрално дело, за да го разгледа като основа на многостранния културен живот в големия наш крайдунавски град тази отдавнашна врата към Европа.

Градина на музите
Василен Васев
ISBN: 978-954-337-213-3
Обем: 152 стр.
Формат: 16/60×90