Меню Затваряне

Град с един-единствен жител. ”Ричард Трети” няма да се играе или Сцени от живота на Майерхолд.

Матей Вишниек е роден в Буковина, Северна Румъния, на 29 януари 1956 г. Учи философия в Букурещ, влиза в кръга на т.н. „поколение`80”, което разтърсва поетическия и литературния пейзаж в Румъния през „епохата Чаушеску”. Вишниек изповядва силата на културната съпротива и вярва в способността на литературата да разруши тоталитаризма. Убеден е, че Театърът и Поезията могат да преодолеят промиването на мозъците и манипулирането в името на „големите идеи”. Изкушен е от сюрреализма, театърa на абсурда, гротеската, ониричната поезия, магическия реализъм на латиноамериканския роман, англосаксонския сатиричен театър.
Настоящата книга предлага част от поетическите текстове на Вишниек – с безкомпромисна, на места даже язвителна морална преценка за битието. Пиесата е своеобразен размисъл за трансформацията на човешкото в условията на тоталитарната система.

Град с един-единствен жител
(Стихотворения)
”Ричард Трети” няма да се играе или Сцени от живота на Майерхолд
(Пиеса)

Матей Вишниек
Превод от румънски: Огнян Стамболиев

ISBN 978-954-337-077-1
Обем: 168 стр.
Формат: 16/60х90