Меню Затваряне

Демонтаж. Една балканска история от края на XX-ти век.

“Демонтаж” e първата и единствена засега книга, подредила хронологията и хлорните обгазявания на Русе  и на последвалите протести срещу тях. Авторите – историчката Веселина Антонова и журналистката Детелина Каменова – са събрали представили голямо огромно количество документи и разкази на участници в събитията, дали живот на българското гражданско общество.

Демонтаж. Една балканска история от края на XX-ти век
Веселина Антонова
Детелина Каменова

ISBN 978-954-337-059-7
Обем: 252 стр.
Формат: 16/60х84