Меню Затваряне

Документи от архива на външната политика на Руската империя за дейността на Генералното консулство на Русия в Русе (1865-1877 г.)

Публикуването на неизвестни документи за българската история от чуждестранни архивохранилища е една от важните задачи на историците. Това е очевидна необходимост, тъй като само незначителна част от писмените паметници на миналото са обнародвани. Настоящият том съдържа ръкописни материали от Архива на външната политика на руската империя (АВПРИ) в Москва.

Документи от архива на външната политика на Руската империя за дейността на Генералното консулство на Русия в Русе (1865-1877 г.)
Иво Жейнов

ISBN 978-954-337-079-5
Обем: 272 стр.
Формат: 16/60х84