Меню Затваряне

Елементи на германския фибулен костюм на юг от Дунав.

Книгата е пръв български опит за монографично представяне на определена етнокултурна група от предмети, принадлежаща на бурното време на Великото преселение на народите.

То ускорява края на Западната Римска империя, тласка напред обособяването на Източната, известна днес като Византия, и в крайна сметка оформя днешните европейски народи.

Елементи на древния германски фибулен костюм са задълбочено анализирани на фона на атрактивни синхронни исторически събития на Балканите през Късната античност (IV-VI век).

Книгата на Александър Станев ще бъде интересна както на изследователите, занимаващи се с прехода между Античност и Средновековие, така и на любителите на историята на Югоизточна Европа.

Елементи на германския фибулен костюм на юг от Дунав.
По археологически данни от балканските провинции
на Източната Римска империя V – VI век

Александър Станев

ISBN 978-954-337-143-3

Обем: 372 стр
Формат: 16/70х100