Меню Затваряне

Живот в два свята

Книгата представлява изследване на русенската историчка Теодора Бакърджиева за общността на алианите в с.Помен, Русенско, техните традиции и култура.

Живот в два свята
Теодора Бакърджиева

ISBN 954-9548-90-2
Обем: 150 стр.
Формат: 16/60х84