Меню Затваряне

Записи на вселената

Давид ЖОУ е каталонски поет (роден през 1953 година в град Ситжес). Автор е на 15 поетични сборника.
В творбите си обикновено повдига въпроси за науката, религията, киното, както и социално-политически. Неговите поетични образи са вдъхновени от природата и науката. Много от неговите стихотворения са преведени на испански, френски, английски, немски, руски, унгарски и полски.
Автор е на научни есета както и на поредица научни лекции. Изследвал е връзката между историческите науки и науките за култура, каквито са били още в момента на началното си развитие.
Понастоящем е професор във факултета по физика, отдел кондензирана материя на Независимия университет в Барселона. Занимава се с термодинамиката на необратимите процеси и механиката на извънравновесни системи. Във връзка с това е публикувал много статии в международни списания и книги. Член е на Каталонския научен институт за нови технологии и на Кралската академия на науките в Мадрид.

Записи на вселената
Давид Жоу
ISBN 978-954-337-117-4
Преводач: Ищван Даби, Дора Янева-Медникарова
Обем: 68 стр.
Формат: 16/64/94