Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

За нас

“Авангард принт” е издателство, създадено през 1996 г. с фокус върху представянето на съвременни европейски и български автори.

Публикуваните заглавия са над 300, а името на издателството се е превърнало в синоним на професионализъм и коректност. Сътрудничили сме си успешно през годините с редица частни, държавни и университетски издателства при подготовката и изпълнението на съвместни проекти.

Работим предимно по подготовката за издаване на академична, краеведска и на преводна художествена литература. В областта на преводната художествена литература “Авангард принт” се стреми да публикува съвременни автори от съседни страни, от литератури, които са по-слабо представени на нашия пазар, или от често погрешно определяни като “малки” литератури.

Сред издадените преводни книги има редица заглавия и автори, носители на международни и национални награди. От 2011 г. издателството е включено в официалния регистър на Министерството на културата като културна организация. Сътрудничим си активно през годините с множество чуждестранни културни институции в стремежа си да предоставим на българския читател качествени заглавия.