Меню Затваряне

Иван Хаджииванов. Родови корени

Има хора, които са белязани от историята. Те не само участват в нея, но и я правят. Правят я съобразно своите убеждения, с цената на всичко, без оглед на евентуални негативни последствия за самите тях. Такъв е известният в близкото минало русенски адвокат Иван Хаджииванов. Той е противоречива личност. За дълго време човекът, награждаван за участието си в трите войни, които България води в началото на XX век, е обявен за народен враг. Активен член на Вътрешната добруджанска революционна организация и на Военния съюз, превърнал каузата за присъединяването на Добруджа към майка България във висша цел на живота си, през 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век, той влиза в смъртни политически схватки със силите, които според него предават националните интереси. В настоящето изследване на живота и делото на Иван Петров Хаджииванов се прави опит да се представят и други по-видни личности на тези родове, които са оставили имената си в историята на град Русе и на България. В книгата е отделено неслучайно значително място напредисторията и създаването на Вътрешната добруджанска революционна организация.

Иван Хаджииванов. Родови корени
Любомир Златев, Хачик Лебикян

ISBN 954-9548-91-0
Обем: 162 стр.
Формат: 16/60х84