Меню Затваряне

Играта за педагогически цели /практикум за педагози/

Педагогическият инструментариум, представен в разработката е апробиран със студенти от специалностите: Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език и Социална педагогика от РУ „А. Кънчев” по време на упражнения в рамките на шест години е часовете по Теория на възпитанието и Предучилищна педагогика.

Играта за педагогически цели
/практикум за педагози/

Соня Георгиева
ISBN 978-954-337-209-6
Обем: 102 стр.
Формат: 16/60х84