Меню Затваряне

Изобразяване на епифеноменалните течности във византийската живопис

Монографията “Изобразяване на епифеноменалните течности във византийската живопис” е плод на задълбочен анализ. Търсенията на твореца са съсредоточени в изобразяването на свещените води, на виното – като образ на Христовата кръв, и на самата Христова кръв. Според Александър Стойков така наречените епифеноменални течности са пресечната точка между пътя на Бога и пътя на повярвалия човек. Със сакралните течности започва, развива се и приключва цикълът на земните Христови страсти. Кръстителната вода дава началото на Неговата боговъплътителна мисия, първото Му чудо е превръщането на водата във вино, а Кръстната кръв – предреченият финал. Едновременно с това свръхявените течности изразяват несекващата жива връзка с Отца – Този, който винаги е – Вседържителят.

Изобразяване на епифеноменалните течности във византийската живопис
Александър Стойков
ISBN: 978-954-337-040-5
Обем: 70 стр
Формат: 16/60х84