Меню Затваряне

Индустриална икономика

Учебникът по “Индустриална икономика” е предназначен за студенти, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение в бакалавърска степен по специалност “Икономика на индустрията”,а също така и в дистанционна форма, изучаващи магистърска програма “Корпоративен мениджмънт” към Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. В него се съдържат учебно-методични материали за подготовка по едноименния курс.

Индустриална икономика
Анета Денева
Георги Гуцев

ISBN 978-954-337-062-7

Обем: 184 стр.
Формат: 16/70х100