Меню Затваряне

Инженерногеоложко райониране на крайбрежието на Русе

Написването на настоящия труд е дело на екип от Изследователската база по геотехника при Геологическия институт на БАН. Книгата ще представлява интерес за геолози, строителни инженери, проектантски фирми и определени служби на Община Русе. Геоложката информация за различните участъци на прибрежието ще се ползува за предпроектни проучвания, за градоустройствени решения, както и при оценка на геоложката опасност.
В книгата „Инженерногеоложко райониране на крайбрежието на Русе” е изяснен геоложкия строеж, инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на крайбрежната част от територията на гр. Русе.

Инженерногеоложко райониране на крайбрежието на Русе
Колектив
ISBN 978-954-337-113-6
Обем: 112 стр.
Формат: 16/70×100