Меню Затваряне

История на българското образование

Книгата е съобразена с учебния план на ПФ при РУ и съответства на учебната програма по дисциплината История на педагогиката и българското образование в частта, която се предвижда разглеждане на въпроси свързани с образованието у нас. Това я прави подходяща за студенти педагози от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика с чужд език”. Същата би могла да послужи на всички, които се интересуват от проблемите на българското образование в миналото.

История на българското образование
Соня Георгиева
ISBN 954-9548-73-2
Обем: 160 стр.
Формат: 16/60х84