Меню Затваряне

Камък за птицата

Творби на Йордан Йорданов са печатани в много вестници и списания, излъчвани са по радиото и телевизията. Стихотворенията му са превеждани в чужбина.
Носител е на националната литературна награда „Яворов и Поморие” през 1979 година, както и на други национални и регионални отличия за поезия. Член е на Съюза на българските журналисти и на русенското дружество на Съюза на българските писатели.
Попадането под властта на нравствените принципи и устои откроява съществения смислов акцент в лирическите творби на Йордан Йорданов. Нравственият поглед към света, търсенето на истината е силната позиция на поета, защото тя му осигурява възможност да изповядва кодекса на доброто и красивото, да внушава онези ценности, без които културния свят би рухнал.

Камък за птицата
Йордан Йорданов
ISBN 978-954-337-028-3
Обем: 56 стр.
Формат: 16/60/84