Меню Затваряне

Корпоративни финанси

Учебникът по учебната дисциплина „Корпоративни финанси” е предназначен за студентите от редовна и задочна форми на обучение към Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, както и за всички останали заинтересовани специалисти, които желаят да повишат своята квалификация и да актуализират своите познания в областта на финансите на фирмата. В учебното съдържание са включени множество таблици, фигури и практически примери, с цел постигането на по-голяма достъпност и нагледност при усвояването на учебния материал, както и придобиването на известни умения в практико-приложен аспект.

Корпоративни финанси
Бисер Кръстев
Георги Георгиев

ISBN 978-954-337-198-3

Обем: 166 стр.
Формат: 16/60х90