Меню Затваряне

Кратък курс лекции по история на Византия


Лекционният курс по история на Византия няма претенции за научен принос към историческата материя. Курсът има за цел да даде необходимата теоретична информация за провеждане на подготовка на студенти по дисциплината „История на Византия“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Научната литература за зараждането, политиките и края на Византия е систематизирана в стотици томове и разработки, прецизирана е от десетки академични школи, поради което този обемен материал се оказва твърде тежък за изучаване и подготовка в рамките на учебна програма, вместена в един учебен семестър. Това наложи да резюмираме основните исторически процеси, връзките между тях, знаковите събития, персонажи и дати и в логическа последователност да представим хилядолетната история на Византийската империя в подходящ за студентска подготовка вариант.

Кратък курс лекции по история на Византия
Володя Попов
ISBN 978-954-337-186-0
Обем: 130стр.
Формат: 16/70х100