Меню Затваряне

Критикът с моята сянка. Текстове за театър и други

Димитър Чернев е сред водещите театрални критици. Работи като експерт в Националния център за театър.
Книгата му е своебразен панорамен поглед върху българското културно пространство през последните двадесет години. По един нестандартен начин авторът анализира и представя най-емблематичните тенденции и фигури в съвременния български и европейски театър. Това е едната част от книгата. Другата анализира „театрализацията” на реалния живот, живота като театър. Текстовете са едновременно задълбочени и четивни, мотивирани от доброто познаване на различни психоаналитични и антропологични стратегии и концепции.
Написаното ще представлява интерес за кръг от читатели, много по-широк от този на театралните професионалисти и обичащите театралното изкуство, защото тя е увлекателен разказ за битието на съвременния българин в кризисна ситуация и в „интересно” време.

Критикът с моята сянка. Текстове за театър и други
Димитър Чернев
ISBN: 978-954-337-030-6
Обем: 200 стр.
Формат: 16/60х84