Меню Затваряне

Лекционен курс по международно частно право. Обща част

Лекционният курс има за основен нормативен източник Кодекса на международното частно право. Централна идея е разбирането, че международното частно право е стълкновително право, а не регулатор по същество на частноправни отношения с международен елемент.
За улеснение на читателя е приложен пълният текст на споменатия кодекс.
Книгата е предназначена за студенти по право, както и за практикуващи юристи.

Лекционен курс по международно частно право. Обща част
Николай Минчев
ISBN 954-337-020-6
Обем: 212 стр.
Формат: 16/70×100