Меню Затваряне

Цветен и черно-бял дигитален печат
  • Листов черно-бял дигитален печат;
  • Листов цветен дигитален печат;
  • Печат при поискване;
  • Печат с променливи данни.

Предимствата на дигиталния печат пред офсетовия са бързината на изпълнение и по-ниските цени на продукта при по-малки тиражи. С него може да бъде отпечатан дори и един брой на каталог, книга или фирмена презентация. Принципът на работа на дигиталния печат позволява отпечатване на променливо съдържание на всеки отделен екземпляр (уникален баркод, адрес, изображение или лично обръщение). Предимството на продукти с персонализация е, че посредством нея се подобрява взаимодействието с потребителите и подчертава индивидуалния подход на фирмата ви към всеки клиент.
Услугата „Печат при поискване“ идва на помощ главно на книгоиздатели, рекламни агенции, самопубликуващи се автори. Това е бизнес модел, който обръща процеса на книгоиздаването от „отпечатване – продажби“ към „заявки за продажби – отпечатване“, което води до оптимизация на разходите и спестява време. Дигиталният печат е и идеално решение за самопубликуващи се автори, които предпочитат да работят, без да се обвързват с конкретно издателство, за университетски преподаватели и научни работници при публикуването на доклади, изследвания или монографии.