Меню Затваряне

Логически основи на методиката на обучението по математика

Разработката “Логически основи на методиката на обучение по математика” притежава теоретико-методологическа и методическа предназначеност за студентите, изучаващи тази дисциплина. Учебното помагало не обхваща основните проблеми, предназначени за дидактическите характеристики на дисциплината. Обърнато е внимание на зависимостите между пропозиционната и математическата логика и преподаването на математиката, както в началния, така в средния и горния курс на обучение и обратно.

Логически основи на методиката на обучението по математика
Петър Йорданов Стоянов
ISBN 978-954-337-021-4
Обем: 98 стр.
Формат: 16/60х90