Меню Затваряне

Мениджмънт на библиотеката


Авторовият опит на дългогодишен изследовател на библиотечната теория и практика и на преподавател в областта на организацията и управлението на библиотеките и проучването на проблемите на библиотечния мениджмънт в други страни стимулира написването на тази книга. Книгата е предназначена за широк кръг читатели: за студенти и докторанти от библиотечните специалности, за библиотечни работници практици и библиотечни мениджъри, усъвършенстващи своята подготовка в тази област на библиотечната професия, както и за всички, които проявяват интерес към управлението и мениджмънта.

Мениджмънт на библиотеката
Елена Георгиева
ISBN 954-9548-76-7
Обем: 204 стр.
Формат: 16/70х100