Меню Затваряне

Мениджмънт на техниката в земеделието

В настоящата монография се представя и дискутира съвременното разбиране за планиране, организиране и контрол на дейностите по осигуряване и използване на земеделската техника и свързаните с нея механизирани услуги и ремонтно-обслужващи дейности, т.е. обобщено за МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕХНИКАТА в земеделието. Целта на този комплекс от целенасочени технико-икономически и управленски мерки е да осигури ефективно управление на процеса по планиране, придобиване, използване и замяна на техниката в земеделските стопанства, агрофирмите за услуги и др. В книгата се представят съвременни технико-икономически модели и конкретни резултати за мениджмънт на земеделската техника и механизираните услуги, за организацията и управлението на сервизната дейност за машините и др.

Мениджмънт на техниката в земеделието
Николай Найденов
ISBN 978-954-337-091-7
Обем: 200 стр.
Формат: 16/70×100