Меню Затваряне

Младост без младост. Фантастична проза

Мирча Елиаде е сред значимите за културата на нашето време творци, определили нейния облик. Голяма е неговата популярност като културолог и историк на религиите, а изследванията му в областта на митологията му донесоха световна слава.
В прозата си Елиаде се насочва към фантастичното, разбирано по-скоро като мистика и енигматичност на битието. Това дава основание на литературната критика да го сравнява с Кафка, Музил, Платонов, Булгаков и др.
В тази книга има магически реализъм, езотерична фантастика, интуитивна магика… Румънският писател не се вълнува от загадките на Космоса и Вселената, фантастиката му е по-скоро фолклорна, сакрално подчинена на митовете и легендите.
„Оригиналността на фантастичния свят на Елиаде е в неговата безметежност, в отсъствието на трагизъм, обреченост, фатални катастрофи, всякакъв род натрапчиви идеи и страхове.” – пише един от неговите изследователи.

Младост без младост. Фантастична проза
Мирча Елиаде
Превод от румънски: Огнян Стамболиев

ISBN 978-954-337-060-3
Обем: 552 стр.
Формат: 16/60х84