Меню Затваряне

МРАВКА В СТЪКЛЕН БУРКАН. Чеченски дневници 1994–2004

Полина Жеребцова
МРАВКА В СТЪКЛЕН БУРКАН
Чеченски дневници 1994–2004 г.
Превод от руски: Нели Пигулева

Полина Жеребцова е родена и израснала в град Грозни. Тя е член на Съюза на журналистите и на ПЕН клуба. През 2006 става лауреат на международния литературен конкурс на името на Януш Корчак, а през 2012 – на наградата “Андрей Сахаров”.
Книгата е суров, но честен разказ за събитията в Чечения в края на 20. и началото на 21. век. Жеребцова е родена през 1985 в столицата и от 9-годишна възраст си води дневник, в който описва всички събития, отбелязали една мрачна глава от историята на многонационалната република – бомбардировки, преследвания, жестокости, но също и благородни човешки постъпки.
Това са бележки, писани първоначално в обикновена училищна тетрадка. Те показват събитията, пречупени през невинния детски поглед. В същото време това е изключителен, проникновен и личен разказ, който вплита истории за порастване, любов, смърт…Определят книгата като “свидетелство на епохата”, “военна проза”, “разказ за порастването”… Дневникът на Жеребцова е честен и емоционален разказ за събитията, видени през погледа на малкото момиче, което пораства постепенно заедно с промените в страната, а истините в книгата разкриват на непредубедения читател мрачната реалност на войната в Чечения. Това не е книга за миналото, тя е своеобразно предупреждение за бъдещето. В нея отвъд тревогата заради човешките безумия прозира любовта, която е единственият възможен отговор на жестокостта и насилието.