Меню Затваряне

Нова европейска драма или голямата измама

Книгата представлява задълбочен и оригинален поглед върху развитието на съвременния европейски театър. Нещо повече – чрез разглеждането на един професионален ареал Саня Никчевич поставя в дискурсивен план битуването в наше време на екзистенциални и общовалидни категории.

Написана е на чудесен, комуникативен език, което гарантира възможностите и да предизвика спонтанния интерес на голям кръг от българската културна общност.
В увод и шест  раздела и заключение Никчевич прави оригинална интерпретация за битието на съвременната драма. По един едновременно ерудитски и емоционален начин авторката „реабилитира” най-важните и чисти стойности на театъра – словото и актьора. Хармонизира историческите контексти с най-новите явления, доказва деструктивността на насилието и сплескващото тотално отрицание, характерно за много от съвременните драматургични текстове.

Нова европейска драма или голямата измама
Саня Никчевич
ISBN: 978-954-337-090-0
Обем: 196 стр.
Формат: 16/60х90