Меню Затваряне

Новият дявол от Пъклово

Антон Хансен Тамсааре (1878-1940) е обичан естонски автор, който започва своята писателска и литературна дейност в началото на миналия век. Тамсааре е добре познат в скандинавския свят, а чрез преводното дело на плеяда творци от целия свят словото на Тамсааре достига до културния свят на Европа, Великобритания, Исландия, Канада, САЩ и разбира се, на страните от ОНД и Руската федерация. „Новият дявол от Пъклово” (1939) е последният му роман.
В „Новият дявол от Пъклово” Тамсааре заимства много от естонския фолклор, но придава нови, съвременни черти на познатите герои, чрез които засвидетелства отношението си към съвремието – светът е в навечерието на нова кръвопролитна война. Тамсааре предусеща ужаса, който предстои, и го представя като резултат от вероломството и безскрупулното отношение на властимащите към изконните ценности, съхранили човешкото общество през вековете.
Високо ценен от литературната критика, романът показва едно ново лице на автора, утвърждава го като хуманист и патриот, загрижен за доброто бъдеще на света.

Новият дявол от Пъклово
Антон Хансен Тамсааре
Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

ISBN 978-954-337-129-7
Обем: 248 стр.
Формат: 16/60х84