Авангард принт ЕООД

издателска дейност, печат, опаковки

Оазисът на времето

Винаги напрегнати като мисъл, често парадоксални като решение, белязани със свежо светоусещане, стиховете на Куприянов откликват на сериозни проблеми от историята и съвременността, разкриват образа на човека – активен, одухотворен и етичен.
Художественият образ и парадокс, технологичният термин или епитет съвсем не изглеждат случайни в стиховете на Куприянов. Авторът по своему чете „азбуката на битието” и ни поднася своето философско виждане или умозаключение, изразено пределно концентрирано и образно точно.
Само необикновената мисъл преобразява света, смята поетът, всичко живо е паметник на нечия мисъл. И в това вижда той мисията на словото, словото, превръщащо се в плът. Затова стиховете на Куприянов правят впечатление преди всичко със своята необикновеност и провокативност. И с убеждението на поета, че преобразяването на света започва от преобразяването на отделната личност.

Оазисът на времето
Вячеслав Куприянов
ISBN 954-9548-20-1
Превод от полски и подбор – Здравко Кисьов
Обем: 80 стр.
Формат: 60/90/32