Меню Затваряне

Поеми на светлината. Избрани стихотворения, мисли и есета

Поет и драматург, публицист, преводач и философ, ЛУЧИАН БЛАГА е сред значимите, макар и по-малко известни европейски поети от ХХ век.
Но неговата оригинална, силна поезия е съизмерима с лиричните опуси на прочутите му съвременници: Еудженио Монтале, Умберто Саба, Езра Паунд, Пол Елюар, Готфрид Бен, Хуан Рамон Хименес.
В стиховете на Лучиан Блага откриваме и една осъзната връзка с Битието като единство на Земното и Духовното, на Земя и Небе, на пръст и съзнание. Осмислянето на материята, очовечаването на веществото тук превръща вечната човешка драма в хармония. Доминира чувството за непрекъснато вътрешно духовно взаимодействие между човека и Вселената, като човекът е частица, атом от него. Осмислянето на нещата във времето открива нови връзки и неподозирани глъбини, както и чувството за преоткриване на света в човека. И тъкмо в това единство на човека и света, според поета, светът се разкрива наново – лирично и философски преосмислен, щедро обогатен, пресътворен с цялата своя хармония и богатство от образи, багри и звуци.

Поеми на светлината. Избрани стихотворения, мисли и есета
Лучиан Блага
Подбор и превод: Огнян Стамболиев
ISBN 978-954-337-123-5
Обем: 156 стр.
Формат: 16/60х90