Меню Затваряне

Правда и справедливост

В творчеството на Тамсааре ярко се откроява една от много важните тенденции в прогресивната класическа литература – от човека и за човека, изследване на строго националните особености и приоритети в изкуството, наред с общите потребности на човешкия дух. Една високо нравствена и общо хуманна необходимост, която е задължителна за човешкото общество от всички исторически епохи и до днес.
Тамсааре е носител на много литературни награди в родната си страна. Създава огромно епично творчество, в което особено място заема петтомната епопeя „Правда и справедливост”.
Този том на „Правда и справедливост” отразява събитията в Прибалтика през тревожните 1905-1906 г. и се родее по тематика с познатата на българския читател книга „Тук под Полярната звезда” на финландския писател Вяйно Линна.

Правда и справедливост
Антон Хансен Тамсааре
Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

ISBN 978-954-337-132-7
Обем: 252 стр.
Формат: 16/60х84