Меню Затваряне

Приложна геометрия и инженерна графика – I част

ПРИЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА е основна техническа дисциплина. Това е една от първите дисциплини в курса на обучение на студентите от техническите специалности и затова има голямо значение за оформяне на инженерното мислене. Тя създава основите на графичния инженерен език и спомага за овладяване на другите технически дисциплини. В настоящия учебник са представени въпроси от първата част на дисциплината – по създаване, анализ и преобразуване на графични изображения. Тази част на дисциплината развива пространственото мислене и дава необходимите знания за овладяване на втората част. Съдържанието на учебника е съобразено с учебната програма по дисциплината ПРИЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА – I ЧАСТ, която се изучава от студенти от Аграрно-индустриалния и Транспортния факултети при Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Приложна геометрия и инженерна графика – I част
Никола Стоянов Николов
ISBN 978-954-337-029-0
Обем: 64 стр.
Формат: 16/60х84