Меню Затваряне

Пътна карта

Тази пътна карта, не е онази пътна карта, която може да се купи от всеки РЕП, а е лично, субективно, персонално пребродената територия – пътната карта на Оля Стоянова.Новата й книга е нещо като гид, който споделя своите индивидуални усещания за обходените места, тя е пътеводител, предназначен за приятели, нехаещи за “историческите паметници на културата” и търсещи малките подробности от едно пътуване.
Стихотворенията тук са кратки пътни бележки, драснати сякаш на коляно, докато колата или автобусът са се подрусвали по пътищата. Хвърлени са бързи и същевременно точно регистриращи погледи – два пъти не може да се мине от едно и също място, така че гледай, виждай и пиши! Нека окото бъде обектив, умът да “заснеме” веднага моментната снимка, защото (случва се с всеки фотограф) – “кадрите свършват, / а продавачите на гевреци / отминават, отминават” (“36 кадъра”). Не съществува друг начин на писане, освен максимално лаконичния – няма време за дълги стихотворения: ако се отвлечеш, отдавна вече ще си отминал и гледката ще е останала далече зад гърба ти.

Пътна карта
Оля Стоянова
ISBN 954-9548-50-3
Обем: 48 стр.
Формат: 110х117 мм