Меню Затваряне

РУСЕ ГРАДЪТ И ХОРАТА (От края на ХIV до 70-те години на ХIХ век)

Тази книга е посветена на хората и историята на тяхното всекидневие. Специално внимание в нея е отделено на етносите, на техните вярвания и традиции. Проследен е дългият път от раждането до смъртта, с акценти върху детството, училищната възраст, младостта и любовта, семейството. В специална глава, озаглавена „Нещата от живота“ са разгледани храненето, облеклото, здравето.
Ненадминатият в „разказването на историята“ Фернан Бродел нарича всекидневие всички онези „дреболии“, чийто отпечатък във времето и пространството е почти незабележим – храненето, облеклото, маниерите, модите, всекидневния труд, домашния празник, тревогите, болките, радостите. За много хора тези банални делнични неща, белязали живота на обикновения човек, са повърхностни и недостойни за внимание. Голямата история се интересува и прекланя пред героите, водачите, интелектуалните колоси, а останалите, хората, прекарали живота си в руслото на собственото си всекидневие, са оставени да потънат в пълно забвение. Но това е незаслужена присъда, която пропуска нещо съвсем простичко – съдбата на всеки човек е частица от голямата плетеница на живота, а всяка запълнена брънка от тази плетеница ни прави по-богати на история.

РУСЕ ГРАДЪТ И ХОРАТА (От края на ХIV до 70-те години на ХIХ век)
Теодора Бакърджиева

ISBN 978-954-337-170-9
Обем: 336 стр.
Формат: 16/70х100