Меню Затваряне

Русчук и турската общност в Русе

В тази книга се описва начинът на живот на турската общност в град Русе след 1860 г. – поминък и материално състояние, култура, движение на общността и въжделения.В тази книга се проследява не само животът на поколения турци в Русчук – Русе, но и тяхната връзка с други етноси – българи, арменци, евреи, татари и цигани.

Русчук и турската общност в Русе
Мухарем Мухаремов

ISBN 954-9548-81-3
Обем: 124 стр.
Формат: 16/60/84