Меню Затваряне

Ръководство за лабораторни упражнения по “Осветителна и инсталационна техника”

Ръководството е помагало при провеждане на лабораторни упражнения по дисциплината „Осветителна и инсталационна техника”. Разгледани са начините за измерване и изследване на основните светлотехнически величини, светлинните свойства на телата, показателите и характеристиките на светлинните източници и приемници, осветителите и осветителните уредби, основните инсталационни елементи, схемите им на свързване и др.
Ръководството е предназначено за студенти от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” на Русенски университет „Ангел Кънчев”. То може да бъде използвано и от студентите на други висши училища по същите или подобни специалности, а също и от специалистите в практиката при решаване на задачи, свързани със светлотехнически изчисления и измервания, и свързването на основните инсталационни изделия.

Ръководство за лабораторни упражнения по “Осветителна и инсталационна техника”
Орлин Петров
ISBN 978-954-337-178-5
Обем: 60 стр.
Формат: 16/60х90