Меню Затваряне

Селекция и репродукция на животните

Настоящият учебник включва разглеждането на основните направления в класическата и съвременната селекция и репродукция на животните и насоките за тяхното развитие. Сравнително подробно са разработени тематичните постановки относно одомашняването на селскостопанските животни, породообразуването, структурата и класификацията на породите, тяхната аклиматизация и адаптация. Проследени са закономерностите в растежа и развитието на животните и влиянието на различните фактори в това отношение. Описани са методите на развъждане и изискванията за получаване на отродия и стада с племенни и ползвателни характеристики.

Селекция и репродукция на животните
Владимир Хвърчилков
ISBN 978-954-337-180-8
Обем: 212 стр.Формат: 16/60х84