Меню Затваряне

Село Каран Върбовка

Книгата обхваща историята на селото от древността до наши дни.

Село Каран Върбовка
Иван Н. Иванов

ISBN 978-954-337-039-9
Обем: 224 стр.
Формат: 16/70х100