Меню Затваряне

Силуети във времето

Книга с исторически очерци, които отразяват съществени моменти от историята на Русе и Русенския край.

Силуети във времето
Иван Н. Иванов

ISBN 954-9548-85-6
Обем: 192 стр.
Формат: 16/70х100