Меню Затваряне

Случайността е другото име на Бога. Книга за актьора Никола Чиприянов.

Огромна е заслугата на книгата за актьора Никола Чиприянов: тя припомня със свидетелства, спомени, разкази и снимки неговия творчески и житейски път, неговия образ на невъобразим човек (нарочно използвам този оксиморон, защото всеки творец е по някакъв начин оксиморонен, тоест противоречив, неуловим и неразгадаем). Неусетно, дума по дума, дума след дума пред нас се изправя неговата личност в цялата й неповторимост и уникалност. Много е любопитно, че тази негова уникалност е неотделима от уникалността на града Русе: по същия начин, както това е българското място с най-отчетливи европейски черти, така и Никола Чиприянов е актьор и човек с европейски, сиреч цивилизационни черти.

Случайността е другото име на Бога. Книга за актьора Никола Чиприянов.
Ана Чиприянова, Мая Ангелова, Мира Душкова

ISBN 978-954-337-232-4
Обем: 148 стр.
Формат: 12/70х100