Меню Затваряне

СПОМЕНИ Обещанията на равноденствието (1907 – 1937) Жътвата на слънцестоенето (1937 – 1960)

МИРЧА ЕЛИАДЕ (1907 – 1986), големият философ, историк на религиите, ориенталист и пи­сател фантаст от румънски произход, е сред най-четените авто­ри у нас през последните две десетилетия, след като от­падна забраната за публикува­нето му.
Тази книга заема особено място в обемистото му и разно-­странно творчество. Тя е своеобразен гид из глъбините на неговата богата и сложна душевност и мистиката на житейската му съдба. „СПОМЕНИ“ е всъщност жизнената и философ­ската автобиография на забележителния мисли­тел, духовен учител на ня-­кол­ко поколения.
Всички останали негови произведения – научни и литературни – могат да бъдат разгледани в светлината на идеите, преживени и описани в тази изключителна книга, която може да се приеме не само като документ за една епоха, но и като неговото духовно завещание. Историята на градовете се твори и пише от много хора, но малцина остават увековечените. Спомените избледняват, документите изчезват и животът на предците, дори когато е бил почтен, ползотворен или белязан от достойна слава, потъва в безличие и забрава.

СПОМЕНИ
Обещанията на равноденствието (1907 – 1937)
Жътвата на слънцестоенето (1937 – 1960)

Мирча Елиаде
Превод от румънски: Огнян Стамболиев

ISBN 978-954-337-120-4
Обем: 528 стр.
Формат: 16/60х84