Меню Затваряне

Триптих от националната библиотека

Младен Ломпар е роден през 1944 г. в Цетине, Черна гора. Завършил е Философския факултет на Белградския университет. Пише поезия, художествена критика и есета. Живее в Цетине.
Книгата “Триптих от националната библиотека” носи характерните черти на творческа нагласа, която литературната критика би определила като постмодерна. Авторът изграфда оригинален текст, в който жанровият антагонизъм отстъпва, за да даде живот на необичайното, но плодотворно сътрудничество на поезия и проза, която настоява да бъде четена като документална.
За изкушените от литературата читатели не е невъзможна аналогията с творчеството на сръбския писател Милорад Павич. В текста на Ломпар литературата и действителността изгубват ярката си разграничителна линия, а светът присъства едновременно като минало и настояще, като исторически факт и като чудо, като съкровена изповед на трубадур и като документален разказ.

Триптих от националната библиотека
Младен Ломпар
Превод от черногорски: Димана Митева

ISBN 978-954-337-120-4
Обем: 156 стр.
Формат: 16/60х84